Anketni alat

Konzola za administraciju kampusa.
Upravljanje nalozima direktno onlajn.

Fakultativni program uključuje konzolu za administraciju kampusa za lakše upravljaanje nalozima vaših korisnika. Možete u bilo koje vreme povećati ili smanjiti broj korisnika anketnog alata i raditi to koliko god vam je potrebno. Nema potrebe za zadržavanjem naloga koje ne koristite i ne plaćate, dok istovremeno uvek možete dodati novog nastavnika ili studente bez potrebe da poručujete odvojeno izdanje alata.

  • 5 EURO / mesec / student
  • 8 EURO / mesec / nastavnik
  • Minimum 100 aktivnih naloga
  • Ugovor na 12 meseci
  • Otkazivanje u bilo koje vreme nakon prvih 12 meseci


Individualno za svakog korisnika.

Pogodnosti umesto zbunjenosti! U fakultetskom izdanju svaki korisnik ima svoj nalog. Stoga, sva istraživanja za razne svrhe, ankete i primaoci mogu biti razdvojeni i svaki korisnik pojedinačno ima pristup samo anketama koje su kreirane ili importovane od strane korisnika individualno.


Vidite naše neoborive cene na našoj stranici sa cenama.

Imamo najviše funkcija za cenu koju plaćate u poređenju sa svim ostalim postojećim platformama. Dobijte nalog za svoje Examinare kampus izdanje sada online.

Cene