Anketni alat
O Examinare-u

Examinare je glavna usluga koju Examinare AB nudi. Sve je počelo kada je jedna od naših glavnih mušterija poželela da napravi anketu koja bi se sprovela na internetu i na ulici. Kreirali smo platformu za pretragu podataka na ovom projektu. Nakon što je projekat bio završen, dobili smo više klijenata koji su želeli slične usluge. To što je počelo kao jedan projekat, postalo je naš život. Uvek poboljšavamo platformu i radimo na činjenju tehnologije dostupne svakome na njihovom jeziku.

Imejl:
info@examinare.com

Poštanska adresa
Examinare AB
Krinova Science Park
SE-29139 Kristianstad
Sweden

Broj organizacije
SE-556773-2598

Examinare AB je privatno vlasništvo.