Šta je kvalitativno istraživanje tržišta?

2014-04-18

Mnoge kompanije se suočavaju sa potrebom istraživanja marketa zbog nedostatka informacije u ranim danima, ulaskom na novo tržište ili planiranjem novog proizvoda. Takav pristup je opravdan jer pomaže izbegavanju neželjenih strateških grešaka, prilagođavanju plana kompanije i otkrivanju toga koje oblasti zahtevaju pažnju i koje od njih su irelevantne. Istraživanje preferenci mušterija, zhateva i konstantnog monitoringa situacije je takođe važna komponenta razvojne strategije kompanije, koja ne želi da se nađe iza protivnika ili da deli ciljne segmente tržišta sa njima.

Postoje različiti pogledi na sprovođenje istraživanja tržišta. Pre donošenja odluke o njihovoj neophodnosti, potrebno je odrediti koji su najprikladniji strategiji kompanije i proizvodina, Postoji kvantivativno i kvalitativno istraživanje tržišta. Posvetićemo ovaj članak poslednjem od ta dva.

Kvalitativno istraživanje tržišta pomaže identifikaciji motiva koji utiču na odluku potrošača prilikom obavljanja kupovina i na njihova očekivanja za određeni proizvod. Suprotno od kvantitativnog istraživanja koje se bazira na dobijanju određenog iznosa mišljenja ispitanika i dozvoljava im da donose zaključke na bazi statističkih podataka, kvalitativno istraživanje nije standardizovano i dozvoljava hipotetisanje ponašanja i reakcija mušterija, uticaj određenih faktora na njihove odluke.Drugim rečima, prva je bazirana na brojevima, a druga je bazirana na rečima.

Ovde su zadaci koji su rešeni kvalitativnim istraživanjem tržišta:

- Determinacija uslova i razloga kupovine određenih dobara;

- Istraživanje promocija, proizvoda i PR-percepcija kampanja;

- Procena mušterije ili biznis usluge.

Kvalitativno istraživanje tržišta daje vam mogućnost da ne analizirate samo motivaciju i kognitivnu reakciju kupaca, već takođe i zbog upotrebe specijalnih tehnika, ono otkriva nesvesne komponente ponašanja i donošenja odluka u određenim uslovima.

Glavne metode kvalitativnog istraživanja tržišta su duboki intervjui, fokus grupe i ekspert intervjui.

Duboki intervju je informaciona lična konverzacija, koja je održana od strane psihologa putem unapred pripremljene skripte. Svrha takvog intervjua je otkrivanje reakcija ispitanika, njihov stav prema različitim problemima. Psiholog gura intervju u smeru diskusije o temama koje su od interesa i analizira ispitanikove akcije. Često je jedan ispitanik uključen u anketu, ali je takođe dozvoljeno učestvovanje dvoje ili troje ljudi. Sa ciljem da se prouče i analiziraju neverbalne reakcije, sprovodi se video snimanje intervjua.

Fokus grupa je kvalitativno istraživanje tržišta bazirano na intervjuima u kojima se skupljaju podaci o specifičnim temama. Grupa sadrži 8-12 specijalno izabranih ispitanika, koji diskutuju o posebnom pitanju. Video snimanje je takođe uključeno dok se sprovodi istraživanje. U zavisnosti od smera konverzacije, lista spornih pitanja može biti ispravljena ili dopunjena. Fokus grupa je popularni tip istraživanja, zbog svoje fleksibilnosti i efikasnosti, kao i zbog prilika da se razumeju razlozi ponašanja i motivi mušterija.

Ekspert intervju je anketa, a članovi su oni koji su eksperti u nekom posebnom polju. Dozvoljava generalizovanje teoretskog znanja i praktičnog iskustva profesionalaca po pitanju istraživanja. Pouzdanost i relevantnost primljenih informacija u ovom slučaju je veoma visoka i ekspert ankete mogu biti primenjene u okolnostima gde kvantitativna anketa nije moguća ili nije efektna. Kasnija analiza i obrada prikupljenih podataka je veoma važan tip istraživanja.

Bez obzira na to koji tip istraživanja tržišta želite da održite, kooperacija sa Examinare-om će učiniti vaš posao komfornijim i produktivnijim. Mi ćemo vas snabdeti obimnom podrškom i pomoći u sprovođenju anketa. Takođe možemo uarditi posao samostalno za vas. Ako ste zainteresovani za kvalitativno istraživanje tržišta, kontaktirajte Examinare- skandinavskog lidera onlajn anketa i istraživanja.

This article is about Examinare the Survey Tool.
Our service for successfully by yourself create Surveys in mobile, desktop, kiosks.

Pročitajte više

Kontaktirajte Examinare

+44 20 8040 1000


Ponuda cena

Ponuda cena

Otkrijte kako vam Examinare može pomoći! Jedan od naših stručnjaka za Examinare kontaktiraće vas uskoro kako bi razgovarali o vašim potrebama i kako možete da iskoristite rešenja Examinare.

Popunite obrazac i uskoro ćemo vas kontaktirati.


Kompanija *

Ime *

Telefon (Na primer: +46700000000) *

Imejl *

Opišite uslugu kojom biste voleli da vas snabdemo.
(Nakon što je imejl primljen možete aploudovati fajlove na tiket imejl koji se kreira.)

Procenjeni budžet
(Prosečan broj sa valutom) *

Anti-Spam pitanje

6+3= *

Newsletters from Examinare