Aktivirajte početnu stranicu svoje ankete

Ako želite da prikažete stranicu sa informacijama kada vaši ispitanici prvi put posete anketu možete koristiti početnu stranicu. Idite na "Ankete"->"Uredite" na anketi koju želite da dodate na početnu stranicu. Kreirajte početnu stranicu za ovu anketu i onda otkucajte vaš tekst u prikazanom dijalogu. AKO želite da deaktivirate početnu stranicu za ovu anketu, pritisnite na "Uredi početnu stranicu" opciju i odaberite "Ne koristite početnu stranicu".

Molba: Jednom kada ste aktivirali početnu stranicu u meniju opcija menja ime iz "Kreiraj početnu stranicu ove ankete" u "Uredi početnu stranicu".