Anketni alat

Anketni alat - Stranice za pomoć

Uključite sliku ili multimedijalni fajl

Ako biste želeli da prikažete sliku ili pustite MP3 fajl kada ispitanici pristupe pitanju možete da dodate fajlove vašem pitanju prateći korake ispod:

Idite na mod uređivanja anketa "Ankete" -> "Uredite" na anketi.

Pronađite pitanje koje biste želeli da odate fajlu (fajlovima) i pritisnite "Uključite fajl" opciju. Sada možete da dodate fajlove pritiskom na "Odaberite fajl", onda nakon izbora fajla pritisnite označeno dugme "Sačuvati".