Dodajte tekst za više instrukcija

Ponekad postoji potreba da postavite prijateljsko objašnjenje ili pojašnjenje bez dodavanja tog teksta rezultatima. Da uradite to, potrebno je da idete u modu uređivanja anketa na "Ankete"->"Urediti" na anketi. Pronađite pitanje kojem želite da dodate tekst i pritisnite "Instrukcije". Ovde možete da izaberete da prikažete instrukcije iznad ili ispod pitanja. Pre opcija, posle toga možete pritisnuti označeno dugme "SačuvatI" da završite dodavanje teksta pitanju.

Ako želite da uklonite tekst sa instrukcijama, treba da pritisnete "Instrukcije" kao što je iznad opisano i ispraznite oblast iz svog tog dela i pritisnete označeno dugme "Sačuvati".