Izvoz/ Uvoz vaših anketa

IZVOZ VAŠIH ANKETA

Ponekad je potrebno da izvezete vašu anketu ili ankete da biste bili u mogućnosti da ih pošaljete drugom korisniku Examinare-a ili da ih pošaljete do prevodioca. Ovde su koraci kako to da uradite:

1. Idite na "Ankete" i pritisnite "Uredi" na anketi koju želite da izvezete.

2. Pritisnite na "Preuzmi" i sačuvajte fajl na vašem lokalnom kompjuteru.

UVOZ VAŠIH ANKETA

Ponekad je potrebno da uvezete prevod vaše ankete ili uvezete anketu koju je neki drugi korisnik Examinare-a pravio.

1. Idite na "Ankete" i pritisnite "Uvezi".

2. Uploudujte vaš fajl.

3. Proverite svoju anketu i ako je potrebno izvršite finalne dorade.