Anketni alat

Anketni alat - Stranice za pomoć

Prazni glasovi u vašim anketama

Da ispraznite glasove koji su već prijavljeni u vašoj anketi (npr. kada imate anketu na osnovu ispitivanja i hoćete da započnete anketu za vaše ispitanike bez odgovora na vaša pitanja uključenih u rezultat) pratite korake navedene dole.

Idite do "Ankete"->"Uredi" u istom redu u kojem je anketa iz koje želite da izbrišete glasove. Pritisnite dugme "Izbriši glasove".

BUDITE SVESNI OVOGA! Ovo će ukloniti sve vaše glasove i ovaj korak ne može biti zaustavljen!