Anketni alat

Anketni alat - Stranice za pomoć

Kreirajte / Izmenite anketu

DA KREIRATE NOVU ANKETU, PRATITE KORAKE ISPOD:

Počnite pritiskom na "Ankete" u meniju, pritisnite "Kreiraj novu anketu" na meniju sastrane. (Pogledajte sekciju kreiranja ispod)

Ako želite da dodate novo pitanje u već postojeću anketu, idite na "Ankete"->"Urediti" na anketi koju želite da uredite.

Popunite ime ankete. Ime nije vidljivo vašim ispitanicima. Onda izaberite vašu metodu odgovaranja prema instrukcijama ispod:

PITANJE SA VIŠE MOGUĆIH ODGOVORA (1 ODGOVOR MOGUĆ)

"Pitanja sa više mogućih odgovora (1 odgovor moguć)" će dati vašim ispitanicima set više mogućih odgovora gde će oni moći da odaberu samo jedan. Ukucajte svoje izbore u polje "Opcije (1 po redu)".

Ako želite da ispitanici mogu da otkucaju tekst kada koriste na primer opciju "Drugo", onda možete da aktivirate 1 izbor kao slobodan tekst izborom opcije u kutiji ispod imena "Slobodni tekst".

PITANJA SA VIŠE MOGUĆIH IZBORA (NIJEDAN ILI VIŠE MOGUĆIH ODGOVORA)

Ako želite da ispitanici budu u mogućnosti da odgovore sa više od jednog odgovora na pitanje možete koristiti ovu metodu odgovaranja. Po difoltu ova metoda odgovaranja daje mogućnost ispitanicima da preskoče pitanje.

Ako želite da kombinujete opcije sa poljem za slobodni tekst možete proveriti polje slobodnog teksta u donjem regionu dijaloga.

Ako želite da deaktivirate mogućnost ispitanika da preskoče pitanje ovog tipa, možete podesiti podešavanja ovog tipa klikom na "Napredna podešavanja" u meniju za uređivanje i aktiviranjem opcije "Bez mogućnosti praznih odgovora kada je pitanje obavezno.

PITANJE SA SLOBODNIM TEKSTOM

Ova metoda odgovaranja daje vašim ispitanicima mogućnost da pišu slobodno napisane odgovore.

Molim vas, zabeležite informativni tekst prikazan u ovom odeljku.

OSGOOD-SKALA (SKALA SA ODGOVARAJUĆIM PREDMETIMA)

Osgood-skala se normalno koristi u pitanjima o vrednostima i mišljenjima najčešće radi dobijanja ideje o tome kako se ispitanici osećaju povodom brenda. Za korišćenje ovog pitanja potrebna su vam najmanje 2 reda na poljima +/- i biranje skale između 3 i 7.

Ako želite da kreirate anketu sa pitanjima o tome kako se ljudima sviđaju briga o mušterijama i drugo, možete koristiti drugu opciju- "Skala sa gradijentima". Upamtite da bi trebalo da koristite Osgood-skalu za ljude koji su upoznati sa odgovaranjem na ovakvu vrstu pitanja.

SKALA SA GRADIJENTIMA

Skala sa gradijentima vam dozvoljava da postavljate pitanja kao što su "Šta mislite o našem..." i kombinujete ovo pitanje sa skalom gradijenata gde vaš ispitanik može gradirati različite departmane vaše kompanije. Možete, takođe, postavljati druga pitanja pomoću pitanja sa ovom vrstom odgovaranja.

Prvo odaberite pravi iznos "Razmak između delova" i onda unesite najmanje 2 opcije u "Opcije (1 po redu)".

INSTRUKCIJE

Instrukcije nisu pitanja samo za sebe, ova metoda odgovaranja prikazuje blok sa tekstom gde možete informisati svoje ispitanike. Ekstremno su korisne prilikom opisivanja kompleksnijih oblasti svoje ankete pre nego što ispitanik nastavi.

PITANJA SLOBODNOG TEKSTA (VIŠE ODGOVORA JE UKUCANO)

Ova metoda odgovaranja vam pomaže da kreirate set prostora za upisivanje slobodnog teksta gde možete učiniti da svaki od tih prostora bude obavezan za odgovoriti ili ne.