Anketni alat

Anketni alat - Stranice za pomoć

Kreirajte SMS-IN Konektor

Idite na "Podešavanja"->"SMS-in Konektori" i pritisnite zeleno dugme nazvano "Kreirati novi". Ovde treba da otkucate frazu koju želite da sistem zadrži za vašu Magičnu anketu ili Anketu i pritisnite dugme označeno sa "Tražiti".

Sada će vam biti predstavljeni sa brojevima telefona koji su aktivirani i slobodni da koristite SMS-in frazu. Ako fraza koju unesete nije dostupna, molim vas, potražite ponovo ili kontaktirajte Examinare prodajni tim o poručivanju sopstvenog SMS-in broja.