SMS-In konektori

Sms-in konektori su naš revolucionarni sistem gde možete povezati akcije kada je fraza poslata na telefonski broj povezan sa sistemom. Uz pomoć normalnog SMS-a, vaši ispitanici će moći da pošalju svoje poruke u sms frazu i glasaju za jednu od vaših anketa ili mogu imati sistem da pošalju poruku kao odgovor sa linkom za specifičnu anketu.

Da započnete, potrebno je da kreirate SMS-in konektor, ako želite da kreirate nasumični SMS-in konektor za Magičnu anketu, onda idite napred i kreirajte Magičnu anketu i sms-in fraza će biti kreirana automatski.