Automatska analiza teksta

Sa automatskim analiziranjem teksta vaša slobodna pitanja će biti analizirana sa svrhom pretrage pitanja koja se frekventno pojavljuju i ona će tada biti poređana prema najčešćim frazama. U funkciji najčešće reči će biti skenirane i uklonjene tako da izveštaji ne sadrže fraze poput "zdravo" i "i".

PROMENITE PODEŠAVANJA ZA AUTOMATSKU ANALIZU TEKSTA NA SVIM IZVEŠTAJIMA.

Podešavanja na funkciji automatske analize teksta možete promeniti u "Podešavanja"-> "Izveštaji". Podešavanja će biti promenjena za sve izveštaje na vašem nalogu.

PROMENITE PODEŠAVANJA AUTOMATSKE ANALIZE TEKSTA NA INDIVIDUALNIM IZVEŠTAJIMA.

Idite na "Urediti" na vašoj anketi i pritisnite "Napredna podešavanja". Tu možete da promenite podešavanja za individualni izveštaj. Ovde takođe možete prilagoditi minimalno brojanje reči i glasova za prikaz reči u tekstualnoj analizi.