Anketni alat

Anketni alat - Stranice za pomoć

Rezultati i grafikoni

ANALIZIRAJTE UZ POMOĆ PREGLEDA GRAFIKONA

Da analizirate rezultate i vidite ih u realnom vremenu, idite u "Rezultati i grafikoni" sekciju na vašoj anketi. Kliknite na "Ankete" -> "Rezultati i grafikoni" na vašoj anketi. Videćete rezultate vaše ankete kako se učitavaju na ekranu.

Ako želite da isključite pojedine delove izveštaja, možete lako da isključite taj deo izveštaja uživo. Da isključite deo živog izveštaja, kliknite na [-] pored opcije. Izveštaji uživo se preračunavaju svaki put kada pritisnete bilo koju opciju koju želite da isključite. Da uključite ovu opciju ponovo, možete lako da kliknete na deselektovanu opciju ponovo.

Ako želite da isključite mnogo opcija u istom pitanju, prvo možete da isključite opcije koje želite da sačuvate i onda kliknete na Obrni opciju ispod teksta pitanja. Na ovaj način možete sačuvati vreme u stadijumu izveštavanja uživo.