Proširite polja primalaca

Examinare anketni alat dolazi već učitan sa setom demografskih informacija koje se mogu koristiti u skladištenju informacija i izveštavanju o njima.

Ponekad postoji potreba za njihovim proširivanjem pomoću izbornih polja, polja za potvrdu i tekstualnih polja da biste napravili integracije i produžetke kako bi tekli lakše. Ovde je postupak proširivanja polja primalaca na vašem nalogu.

1. Idite na "Konfiguracija"
2. Idite na "Primaoci"
3. Da dodate polje primaolaca, popunite informacije i pritisnite da sačuvate

Sva nova polja će biti pozicionirana na dnu liste.
Opcionalni korak: Ako želite da uredite / pomerite polje primalaca na profilu onda možete koristiti linkove na polju koje želite da uredite ili pomerite.