Šaljite svoju anketu SMS-om

Da pošaljete svoju anketu svojim ispitanicima registrovanim na vaš nalog treba da odete na "Distribuiraj" i odaberete "SMS" opciju.

Ukucajte "Poruku" i proverite ispitanike na levoj strani.

Odaberite ASC-II ili UNICODE vašeg SMS-a. Ovo može zvučati tehnički za vas, ali je zaista lako ako koristite tekst sa jezika unetog u koloni Unikod, onda proverite ovu opciju; u suprotnom, proverite ASC-II.

Kada ste zadovoljni opcijama možete pritisnuti označeno dugme "Idi dalje i pošalji".

(Vaša anketa mora biti aktivirana u "Privatna veb anketa" ili "Privatna anonimna veb anketa" i imati SMS-kredite na vašem nalogu da biste bili u mogućnosti da koristite ovu funkciju. SMS-krediti mogu biti poručeni od strane osobe odgovorne za vaš nalog u našoj zoni prijave mušterija.)