Pošaljite svoju anketu mejlom

Da pošaljete svoju anketu svojim ispitanicima prijavljenim na vaš nalog treba da odete do sekcije "Distribuirati" i odaberete "Imejl" opciju.

Unesite "Predmet svoje imejl poruke", "Poruku" i proverite ispitanice sa leve strane.

Kada ste zadovoljni opcijama možete pritisnuti označeno dugme "Idi dalje i pošalji".

Upamtite da vašim imejlovima može da treba do sat vremena u zavisnosti od broja ispitanika sa istog imena domena kojima šaljete. Vreme slanja takođe zavisi od broja broja ispitanika na vašoj listi za slanje.