Anketni alat

Anketni alat - Stranice za pomoć

Aktivirajte svoju anketu

Da budete u mogućnosti da razvijete anketu do vaših ispitanika treba da prvo aktivirate anketu. Postoje 3 vrste metoda:

Privatna veb anketa

Savršeno ako želite da samo primaoci odgovaraju.

Privatna anonimna veb anketa

Savršeno ako želite samo da primaoci odgovaraju. Glasovi primalaca će biti 100% anonimni.

Javna veb anketa

Savršeno za vaš veb-sajt i daće vam anonimne odgovore.

Počnite pritiskom na "Aktivirajte" i odaberite metodu objavljivanja. Nakon aktivacije vaše akcije možete objaviti ili poslati anketu ispitanicima pritiskom na tab "Distribuirajte". Ako ste aktivirali svoju anketu za kao "privatnu veb anketu" ili "Privatnu anonimnu veb anketu" možete koristiti naredne metode da pošaljete ankete svojim ispitanicima.