Anketni alat

Anketni alat - Stranice za pomoć

Glasanje na vašem veb-sajtu

Da biste omogućili glasanje na vašem veb-sajtu treba da dodate link na vašu stranicu koji ukazuje na link prikazan u "Rezime"-sekciji ILI koristite naš primer koda da počnete uključujući anketu na vašem veb-sajtu. Da dobijete naš primer koda za vaš veb-sajt ili "uklonite objasvljenost" glasa sa veba potpuno možete otići na "Objaviti"-sekciju.

Ako želite da promenite veličinu okvira u kojem se anketa nalazi (uobičajeni 200x300 piksela), pritisnite "Deaktivirati" na "VEB" opciji.

Čim ste promenili merenja, kod na vaše, veb sajtu treba da se promeni u novi.