Anketni alat

Anketni alat - Stranice za pomoć

Glasanje putem SMS-a

Da glasaju putem SMS-a, vaši ispitanici treba da pošalju SMS na broj telefona prikazan u "Rezime"-sekciji. Vaši ispitanici mogu poslati svoje odgovore u obliku SMS-a adresiranog na broj telefona sa telom poruke koje sadrži frazu unetu pored ikone broja telefona praćene odgovoro u obliku opcije punog teksta ili broja unetog u tabelu na "Rezime" stranici.

Na primer:

Poruka na SMS broj : +46730125060
Poruka : MP10104 1

Ako želite da promenite frazu u SMS-u (Frazu unetu pre opcije) možete kreirati novu SMS-in frazu prema svojim potrebama korišćenjem SMS-IN Konektora. Više informacija ćete naći u meniju "SMS-IN Konektori".