Examinare API

AKTIVIRAJTE EXAMINARE API

Da aktivirate API pristup vašim razvijačima, idite na "Podešavanja"->"Napredna podešavanja". U ovoj sekciji aktivirajte API pritiskom na prekidač tako da se promeni sa "Isključeno" na "Uključeno". Kada je Examinare API aktiviran dobićete i "API ključ" i "ID kompanije" dostupan na vašem ekranu. API ključ je generisano polje i ako deaktivirate ili reaktivirate Examinare API ova informacija će biti zamenjena.

API dokumentacija na engleskom je dostupna na narednom sajtu:

https://developer.examinare.com/apidocs/