Anketni alat
 
 
 

Prijaviti se
Anketni alat

Login to Examinare

 

Zašto su tu dva mesta za prijavljivanje?

Prvo prijavljivanje je za vašu korisničku zonu. U korisničkoj zoni sređujete svoje naplate i ugovore. Anketni alat ima svoje sopstveno mesto za prijavljivanje i ono je zaštićeno od naplatnih podataka. Nije retko za menadžere da rukuju naplatama i prijavljivanjem radnika na anketnu alatku jedino.